Skip links

Toxische stoffen zitten overal (en wat kun je doen?)

Alarmerend nieuws in de krant enkele dagen geleden: Vlaanderen scoort ondermaats op het vlak van de impact op onze gezondheid. Dat wordt door de – strengere – advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bepaald. Vooral voor fijn stof en ozon zit Vlaanderen nog met een probleem, maar ook voor stikstofdioxide en zwaveldioxide halen we de WHO-normen niet.
Dat betekent dat u en ik, tenzij u op een berg woont op het West-Vlaamse platteland ver weg van de beschaving, elke dag een hoop rommel naar binnen krijgt waar je lichaam niks mee kan én zelfs ziek van wordt.

Giftige wereld
Ik woonde toevallig twee weken geleden een lezing bij van een prof die kwam vertellen over toxische stoffen en welke schade die aanrichten, en die vertelde hetzelfde verhaal. Het water dat we drinken, de lucht die we inademen, de bodem waar onze groenten uit komen: ze zijn allemaal danig verontreinigd met mangaan, cadmium, arsenicum, kwik… De lijst met toxische stoffen is eindeloos. En ze zitten écht overal. Elk verbrandingsproces geeft toxische stoffen af, dus ook de open haard in je living. Er zijn industriegebieden in Vlaanderen waar opvallend meer gevallen van long- en nierkanker zijn vastgesteld omwille van de vervuilde lucht en de grote hoeveelheid zware metalen in de omgeving. De landbouw is vergeven van pesticides, vooral arsenicum. Grote vissen eten kleine, vervuilde visjes en zijn dus extra giftig. Van vaccins tegen griep tot contactlensvloeistof: ze bevatten zware metalen om ze te kunnen bewaren. En dan zwijg ik nog over de hoeveelheid kwik waar mensen (ik ook) vroeger mee in aanraking kwamen: thermometers met kwikbollen (ik herinner me nog dat die stuk viel en dat het bolletje kwik alle kanten opging als je het probeerde te pakken), maar ook tandvullingen. We leven in een giftige wereld, zo simpel is het.

Nestelen en woekeren
Het probleem van die toxische stoffen is dat ze zich ergens gaan nestelen in je lichaam – op celwanden bijvoorbeeld. En daar kunnen ze vele jaren blijven woekeren vooraleer ze schade gaan aanrichten: kanker, auto-immuunziektes, allergieën, chronische infecties… De lijst met ziektes is net als de bron van het kwaad eindeloos.
Maar het ironische is: als we gezondheidsklachten krijgen, zijn er maar weinig artsen die de oorzaak dáár gaan zoeken. Die vragen: hoeveel tandvullingen met kwik hebt u als kind gekregen? Met welke stoffen komt u beroepsmatig in aanraking?

Detoxen
Je moet ervan uitgaan dat we toxische stoffen niet kunnen vermijden. De hamvraag is dus: hoe krijg je ze weer uit je lijf? Op de lezing die ik bijwoonde werd gesproken over een doorslaggevende genetische factor bij de afbraak van giftige stoffen. Je hebt blijkbaar glutathion nodig, de belangrijkste lichaamseigen stof die zware metalen verwijdert. Mensen met hoge toxiciteit maken deze enzyme meestal niet aan. Daarnaast zijn er nog andere manieren om het detoxproces te ondersteunen. Selenium bijnemen bijvoorbeeld, dat een belangrijke rol speelt bij ontgifting. Studies wijzen uit dat we er met z’n allen te weinig van hebben omdat onze landbouwgrond verarmd is. En ik zweer natuurlijk al twee jaar bij mijn infraroodsauna als ontgiftingscabine.

De man uit Mortsel
Soms lijkt het wel alsof de kosmos samenspant om je iets duidelijk te maken. Zo hoorde ik in de wagen op terugweg van die verontrustende lezing het verhaal van een arbeider uit Mortsel die weigerde om te werken in een loods waar asbest was aangetroffen. De man was inmiddels ontslagen omdat hij zogezegd niet wilde werken terwijl zijn werkgever “er echt wel alles aan gedaan had om het risico te beperken”. Diezelfde werkgever zwaaide met luchtmetingen die “best oké” waren, terwijl op de grond in de loods de brokken asbest voor het rapen lagen. En daarom zette de man uit Mortsel er geen voet meer binnen, zo vertelde hij op de radio, ook al betekende het dat ie ontslagen werd zonder recht op vergoeding.

Hij heeft overschot van gelijk. Je gezondheid is onbetaalbaar. Het inademen van de asbestvezels of het asbeststof kan ernstige aandoeningen veroorzaken zoals asbestose (wat een afname van de ademhalingscapaciteit veroorzaakt), long(vlies)kanker, strottenhoofdkanker en mesothelioom (borstvlies- of buikvlieskanker). De schadelijkheid van asbest is al vele jaren gekend, maar het duurde maar liefst twintig jaar vóór er een strenge wetgeving kwam. En dan nog: op veel plaatsen wordt het nog gedoogd.

Ik plaats van een carrière in die giftige loods, wens ik de dappere man uit Mortsel een verder leven in een infraroodsauna toe. Zodat ie alle rommel die hij de afgelopen jaren binnen heeft gekregen, kan uitzweten en kan genieten van een mooie, gezonde oude dag. Ik probeer hetzelfde te doen, bij gebrek aan propere lucht in mijn eigen stad op amper 7 km van Mortsel. Want buiten komen in Vlaanderen blijkt niet zonder risico, binnen blijven in een Health Mate sauna is dat gelukkig wél.

Wil je op de hoogte blijven van de blog artikels? Schrijf je in op de mailinglijst en ontvang de laatste artikels in je mailbox.